רון הראל (ר. ה.) יועצי בטיחות בעבודה, מציעים את השירותים הבאים:
• שרותי ליווי של ממונה בטיחות בעבודה לפרוייקטים בתחום הבניה והתשתיות ולחבטיחות-בעבודה-28ברות ומפעלים הנדרשים לכך.

• ביצוע הדרכות, הסמכות וקורסים בתחומי מקצועות העבודה בגובה, בטיחות כללית, בטיחות באש והתנהגות בחרום (עפ"י דרישות שרותי כבאות והצלה) כולל הקמת מערכי הדרכה והכשרה בהתאם לצרכי הלקוח.
• הקמת מערכים למתן מענה ראשוני במצבי חירום כולל הכשרה ותרגול צוותי חירום פנים מפעליים וביצוע תרגילי פינוי לכלל העובדים.
• הצבת צוות חרום מקצועי ויעודי באתר/פרוייקט למענה מיידי ולטיפול בארוע חרום 24/7.
• שרותי מע"רים בבית הלקוח/אתר העבודה בשגרה ובחרום.
• הכנת "תוכנית ניהול הבטיחות" עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשע"ג – בניית תוכניות בטיחות בהתאם לתחומי הפעילות והעיסוק של העובדים, הכוללות תוכנית עבודה לביצוע – הדרכות, הסמכות, בדיקות תקופתיות, סיורים ובקרות על תהליכי העבודה ועוד…
• הקמה וניהול מערכי בטיחות ובטחון בהתאם לדרישות החוק ולצורכי העסק/חברה .
• כתיבת נהלי בטיחות, בטחון וחרום.בטיחות-בעבודה-23
• ביצוע סקרי סיכונים על תהליכי עבודה וניהולם.
• ביצוע תצפיות וסיורי בטיחות לאיתור וטיפול במפגעים בסביבת העבודה וליקויים מבניים.
• ליווי ויעוץ לקבלת הסמכה לתקני איזו 18,000 ו- 14,001.
• הכנת תיק שטח, תיק מתקן ותוכנית בטיחות ואישורן ברשויות.
• תכנון ויעוץ לפרוייקטים כולל כתיבת חוות דעת ויצוג מול הרשויות (כב"א ועירייה וכו').
• פיקוח וליווי בטיחותי על פרוייקטים ובאתרי בניה.
• עבודה מול שירותי כבאות והצלה לקבלת אישורים לרישיון עסק.
• יעוץ וליווי פרוייקטים בנושאי ביטחון פיזי – מיגון ואבטחת מיתקנים רגישים, בקרת כניסה ועוד.
• ניהול פרוייקטים משלב התכנון ועד לקבלת אישור כיבוי אש ואכלוס.