מחלקת הדרכות של החברה, מעבירכה הדרכות בטיחות במספר תחומים:

הדרכת בטיחות בעבודה

הדרכה לעבודה בגובה, חלל מוקף, במות הרמה ועוד

הדרכת בטיחות אש

הדרכות והשתלמויות בגז טבעי